OCTOPUS pomáhá

Sportem a vzděláním k inkluzivní společnosti

O nás

Jsme neziskové sdružení – zapsaný spolek založený na dobrovolnosti členů a jejich dobré vůli zapojit se do společenského dění a napomáhat rozvoji v oblasti sportovních, vzdělávacích a kulturních aktivit.

Prostřednictvím našich iniciativ se snažíme bořit bariéry, podporovat rozmanitost a posilovat pocit jednoty a porozumění mezi jednotlivými skupinami.

Naše poslání

Vytvářet prostředí k posilování postavení dětí a lidí všech věkových kategorií, pohlaví a národů prostřednictvím sportovních aktivit a vzdělávání. Naší vizí je vytvořit inkluzivní společnost, kde má každý stejné příležitosti k prosperitě a úspěchu.

Prostřednictvím našich iniciativ se snažíme bořit bariéry, posilovat postavení jednotlivců, ale také budovat silné komunity, které se navzájem podporují a povznášejí. Podporou partnerství s místními organizacemi, školami a komunitními centry vytváříme síť podpory, která zesiluje náš dopad.

Prostřednictvím spolupráce pořádáme komunitní akce, sportovní turnaje a vzdělávací semináře, které spojují lidi, boří bariéry a podporují porozumění mezi různými skupinami.

Naše cíle

Zjišťování problémů
zjišťování existujících problémů v oblasti dosažitelnosti vzdělání, sportovního vyžití a dalších aktivit pro jednotlivé skupiny obyvatelstva a to jak věkových tak i sociálních
Zapojení
napomáhání k rovnocennému zapojování se jednotlivých skupin do vybraných aktivit
Dosažitelnost
napomáhání k dosažitelnosti jednotlivých aktivit pro znevýhodněné skupiny
Spolupráce
spolupráce s dalšími subjekty působícími v těchto oblastech a to jak na národní tak i mezinárodní úrovni